मुख पृष्ठ » योजना » विमा योजना » एलआयसी ची लिमिटेड प्रिमियम एंडॉवमेंट योजना
एलआयसी ची लिमिटेड प्रिमियम एंडॉवमेंट योजना

फायदे

पॉलिसी दस्तऎवज(425 KB)

’एलआयसी’ ची मर्यादित विमाहप्त्यांची एण्डॉवमेंटा योजना ही एक सहभागी होण्याची नॉन-लिंक्ड योजना आहे, जी संरक्षण आणि बचतीच्या एकत्रीकरणाचा करण्याचा प्रस्ताव सादर करते. ही योजना पॉलिसीच्या परिपक्वतेच्या आधी कधीही विमा धारकाच्या दुर्दैवी मृत्युच्या परिस्थितीत कुटुंबाला अर्थिक सहाय्य पुरवते आणि पॉलिसीच्या मुदत समाप्तीच्यावेळी सजीवित पॉलिसीधारकाला रक्कम एकरकमी देते. ही योजना कर्जाच्या सोईच्या माध्यमातून त्याच्या तरलतेच्या गरजांची सुद्धा काळजी घेते.

1. फायदे:

डेथ बेनिफिट: जर विम्याचे सर्व देय हप्ते भरलेले असतील,पॉलिसीच्या मुदतीत मृत्यु झाल्यास, “सम एशुअर्ड ऑन डेथ” परिभाषित डेथ बिनिफिट, जो असेल तो बहाल केलेला सोपा प्रतिवर्ती बोनस आणि अंतीम अतिरिक्त बोनस ती देय होईल. जेथे परिभाषित “सम एशुअर्ड ऑन डेथ” मुळ सम एशुअर्डच्या १२५% पेक्षा जास्त किंवा एकूण वार्षिक विमा हप्त्य्याच्या १० पट किंवा परिपक्वतेच्या वेळी गॅरंटीड सम एशुअर्ड म्हणजे बेसिक सम एशुअर्ड किंवा मृत्युपश्चात द्यावयाची पूर्ण रक्कम म्हणजे बेसिक सम एशुअर्डची १२५% रक्कम . हा डेथ बेनिफिट मृत्युच्या तारखेपर्यंत एकूण भरण्यात आलेल्या विमा हप्त्याच्या १०५% च्या पेक्षा कमी असणार नाही.

वरील उल्लेखित विमा हप्ते हे सेवा कर, असल्यास अतिरिक्त विमा हप्ता आणि रायडर (एक/अनेक) हप्ता वगळून.

परिपक्वता फायदा: जर सर्व देय विम्याचे हप्ते भरण्यात आलेले असतील, तर पॉलिसीच्या मुदत समाप्तीच्या वेळी सजिवीत असता बेसिक सम एशुअर्डच्या एवढी “सम एशुअर्ड ऑन मॅचुरिटी” सोबत जो असेल तो, बहाल केलेले सोपे प्रत्यावर्ती बोनस आणि अंतीम अतिरिक्त बोनस एकरकमी देय होतील.

नफ्यामध्ये सहभाग: जर पॉलिसी पूर्ण प्रभावी असेल तर, पॉलिसी महामंडळाच्या नफ्यामध्ये सहभागी होईल आणि महामंडळाच्या अनुभवाप्रमाणे जाहीर होणारे सोपे प्रत्यावर्ती बोनस प्राप्त करण्यास पात्र होईल.

ज्या वर्षी पॉलिसी क्लेममध्ये मृत्यु किंवा परिपक्वतेमुळे परिणामी होते तेंव्हा पॉलिसीअंतर्गत अंतीम (अतिरिक्त) बोनस सुद्धा जाहिर करण्यात येईल.

2. ऎच्छिक फायदे:

पॉलिसीधारकाला पुढीलपैकी रायडर (एक/अनेक)चे फायदे मिळवण्याचा विकल्प उपलब्ध आहे. :

  1. ’एलआयसी’ चा डेथ एण्ड डिसऍबिलिटी बेनिफिट रायडर (युआयएन: ५१२बी२०९व्ही०१)
  2. ’ एलआयसी’ चा न्यु टर्म एशुअरन्स रायडर (युआयएन: ५१२बी२१०व्ही०१)

रायडर सम एशुअर्ड बेसिक सम एशुअर्डची मर्यादा ओलांडू शकत नाही

वरील रायडर्सच्या अधिक माहितीसाठी रायडरचे माहितीपत्रक बघा किवा ’एलआयसी’ च्या जवळच्या शाखा कार्यालयाशी संपर्क साधा.

Top