Javascript is not currently enabled in your browser.
You must enable Javascript to run this web page correctly.

फायदेडेथ बेनिफिट: 

a) 1) पॉलिसीच्या मुदतीत जोखीमीचा प्रारंभ होण्याच्या तारखेच्या आधी मृत्यु झाल्यास: सेवाकर आणि अरिरिक्त विमा हप्ता जो असेल तो वजा जाता बिनव्याजी सिंगल प्रिमियम परत.

b) पॉलिसीच्या मुदतीत जोखीमीचा प्रारंभ होण्याच्या तारखेच्या नंतर मृत्यु झाल्यास: सम एशुअर्डच्या सोबत जो असेल तो बहाल केलेला सोपा प्रत्यावर्ती बोनस आणि अंतीम अतिरिक्त बोनस देय होईल.

मुदतपूर्ती फायदा

Sum सम एशुअर्डच्या सोबत जो असेल तो बहाल केलेला सोपा प्रत्यावर्ती बोनस आणि अंतीम अतिरिक्त बोनस देय होईल.

नफ्यामध्ये सहभाग: पॉलिसी महामंडळाच्या नफ्यामध्ये सहभागी व्हावी आणि महामंडळाच्या अनुभवाप्रमाणे जाहीर केलेल्या सोपा प्रत्यावर्ती बोनस प्राप्त होण्यासाठी हक्कदार व्हावे

ज्या वर्षी पॉलिसी एक तर मृत्यु अथवा मुदतपूर्ती पश्वात क्लेममध्ये परिवर्तीत होते त्यावर्षी महामंडळातर्फे पॉलिसी अंतर्गत वेळोवेळी काही शर्ती आणि अटींवर अंतीम (अरिरिक्त) बोनस जाहीर होऊ शकतो.

 
Life Insurance Corporation of India – Corporate Office : Yogakshema Building, Jeevan Bima Marg, P.O. Box No – 19953, Mumbai – 400 021 IRDAI Reg No- 512
Top