Navigation

ध्येय / दृष्टी

ध्येय / दृष्टी

 

ध्येय

 

 

“स्पर्धात्मक परताव्यासह महत्वाकांक्षी गुणधर्माची उत्पादने आणि सेवा पूरवून आणि आर्थिक विकासासाठी उपलब्ध संसाधनांचा पूरेपूर वापर करून आर्थिक सुरक्षेच्या माध्यमातून लोकांच्या आयुष्याची गुणवत्ता सुनिश्चित आणि वृद्धिंगत करणे.”

 

 

दृष्टी

 

 

“समाज आणि देशहितासाठी अर्थ जगतात महत्वाचे व स्पर्धात्मक स्थान प्राप्त करणे.”

 


Fri, 01 Dec 2023 10:18:59 +0000 : शेवटचा बदललेले

Navigation

Navigation

Navigation

Navigation

Navigation

Navigation