Navigation

युनिट लिंक्ड योजना

युनिट लिंक्ड योजना

युनिट योजना या गुंतवणूकीच्या योजना असतात, त्यांच्यासाठी जे काबाडकष्टकरून मिळवलेल्या पैशाची किंमत ओळखतात. या योजना बचतीच्या भरघोस उत्पन्नाचे फायदे दाखविण्यासाठी मदत करतात आणि जरी तुमचे नियमीत उत्पन्न नसले तरी कर बचत करण्यात मदत करतात.

 

क्रमांक उत्पादनाचे नाव योजना क्रमांक यूआयएन क्रमांक
1 एलआयसीची निवेश प्लस 849 512L317V01
2 एलआयसीची एसआयआयपी 852 512L334V01
3 एलआयसीची न्यू पेन्शन प्लस 867 512L347V01
4 एलआयसीचा इंडेक्स प्लस 873 512L354V01
5 एलआयसीची नवीन एंडॉवमेंट प्लस 935 512L301V02

Thu, 04 Apr 2024 08:35:21 +0000 : शेवटचा बदललेले

Navigation

Navigation

Navigation

Navigation

Navigation

Navigation