मुख पृष्ठ » तळातील दुवे » फॉर्म डाउनलोड करा
फॉर्म डाउनलोड करा

ऑनलाइन फॉर्म

ए. नियमीत आयुर्विमा पॉलिसींतर्गत दावे (क्लेम)
डेथ क्लेम:
पॉलिसीचे पैसे कायदेशिरित्या प्राप्तकरण्यास पात्र असलेल्या व्यक्तिने पॉलिसीधारकाच्या मृत्युची सूचना सेवा शाखेला द्यावी. दाव्याच्या आवश्यकता पुढे देण्यात आल्याप्रमाणे आहेत:

  1. फॉर्म नंबर ३७८३ मधील क्लेम फॉर्म ’ए’.
    जर पॉलिसी तारखेपासून किंवा जोखीमीपासून ३ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी चालली असेल तर क्लेम फॉर्म नंबर ३७८३ ए वापरता येऊ शकेल
  2. मृत्यू नोंदणी पासून प्रमाणित अर्क.
  3. असल्यास असाईनमेंट (एक/अनेक) करारासह मूळ पॉलिसी दस्तऎवज. (पॉलिसीअंतर्गत पॉलिसीच्या स्थितीअनुरूप अतिरिक्त आवश्यकतांची गरज पडू शकते, अधिक तपशीलासाठी कृपया सेवा शाखेशी संपर्क साधा).
फॉर्म नंबर ३७८३ क्लेम फॉर्म नंबर ’ए’ मधील साठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ नमुना)
क्लेम फॉर्म नंबर ३७८३(ए) साठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ नमुना)
 

परिपक्वतेचे क्लेम:

  1. परिपक्वतेच्या देय तारखेच्यावेळी किंवा त्याआधी तुमचे क्लेम निकालात काढण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. सेवा शाखा सामान्यत: दोन महिने आधीच परिपक्वतेच्या क्लेमची सूचना पाठवत असते.
  2. कृपया मूळ पॉलिसी दस्तऎवजासह फॉर्म नंबर ३८२५ मधिल डिस्चार्ज रिसीट देय तारखेच्या किमान एक महिना आधी दाखल करा, ज्यामुळे परिक्वता क्लेमच्या देय तारखेपूर्वी पैश्यांची रक्कम प्राप्त होऊन जाईल..
  3. जर पुढील दोन महिन्यात आपल्याला आपल्या देय क्लेमबाबत कोणतीही सूचना प्राप्त झाली नसेल तर, कृपया सेवा शाखेशी तात्काळ संपर्क साधा
फॉर्म नंबर ३८२५ (पीडीएफ नमुना) डाउनलोड करण्यासाठे येथे क्लिक करा
 

सजिवीततेच्या फायद्याचा क्लेम फॉर्म:

फॉर्म नंबर ५१८० (पीडीएफ नमुना) डाउनलोड करण्यासाठे येथे क्लिक करा
 

बी. प्रस्तावाचे फॉर्मस

जीवन अक्षय-II अंतर्गत विम्याच्या प्रस्तावासाठी (पीडीएफ नमुना)
विमा निवेशच्या अंतर्गत विम्याच्या प्रस्तावासाठी (पीडीएफ नमुना)
उपरोक्त फॉर्म भरण्यासाठीच्या सूचना
 

सी. एलआयसीआयच्या विमाहप्त्यांचा भरणा ईसीएसने करण्यासाठीचा मॅन्डेट फॉर्म

एलआयसीआयच्या विमाहप्त्यांचा भरणा ईसीएसने करण्यासाठीचा मॅन्डेट फॉर्म डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
 

डी. पुनरूज्जीवनाचा फॉर्म

बंद पडलेली पॉलिसी पुन्हा चालू करण्यासाठी – फॉर्म नंबर ६८०.

(पीडीएफ नमुना) डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा

बंद पडलेली पॉलिसी पुनरूज्जिवीत करण्यासाठी - फॉर्म नंबर ७००

(पीडीएफ नमुना) डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

बंद पडलेली पॉलिसी पुनरूज्जिवीत करण्यासाठी - फॉर्म नंबर ७२०

(पीडीएफ नमुना) डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
 

E. वर्षासन कार्डासाठीचा अर्जाचा फॉर्म

मुंबई पी एन्ड जीएस युनिटच्या वर्षासनधारकांसाठीच्या

(पान नंबर १) डाउनलोड करण्यासाठे येथे क्लिक करा.
(पान नंबर २) डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

क्लेम फॉर्म हे पीडीएफ नमुन्यात आहेत ऍडोब ® एक्रोबॅट ® रिडर ® ही एक मुफ्त संगणकप्रणाली आहे जी तुम्हाला एडोब पोर्टेबल डॉक्युमेंट (पीडीएफ) वाचू देते आणि छापू देते
ऍडोब ® एक्रोबॅट ® रिडर ® एफ. आयपीपी-ईसीएस डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

एफ. आयपीपी-ईसीएस मॅन्डेट फॉर्म
डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

जी. आयपीपी – एनईएफटी मॅन्डेट फॉर्म
डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

एच. अस्तित्वाचे प्रमाणपत्र
डाउनलोड करण्यासाठे येथे क्लिक करा.

आय. आयपीपी – क्षतिपूर्ती पत्र
डाउनलोड करण्यासाठे येथे क्लिक करा.

 

जे. एनईएफटी मॅन्डेट फॉर्म
डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा

 

के. आरोग्य विमा फॉर्म
डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा

 

एल. ईसीएस/ डायरेक्ट डेबीट मॅन्डेट फॉर्म
डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Top