Javascript is not currently enabled in your browser.
You must enable Javascript to run this web page correctly.

मुख पृष्ठ » योजना » मायक्रो विमा योजना
मायक्रो विमा योजना

मायक्रो विमा योजना1. पीएमजेडीवाय नोडल अधिका-यांची यादी

2. पीएमजेडीवाय साठी मायक्रो विमा एजंटांचे क्षेत्रनिहाय यादी

3. मायक्रो - विमा फॉर्मस
 

एलआयसीच्या मायक्रो विमा योजना ह्या योजना नसून संधी आहेत, या योजना म्हणजे विमा, गुंतवणूक आणि आयुष्यभराचा आनंद यांचे एक सर्वोत्तम मिश्रण आहे !

 
एंडॉवमेंट योजना
 
क्रमांक उत्पादनाचे नाव योजना क्रमांक यूआयएन क्रमांक
1 एलआयसी ची भाग्य लक्ष्मी योजना 939 512N292V04
2 एलआयसी ची न्यु जीवन मंगल 940 512N287V04
3 एलआयसी ची मायक्रो बचत योजना 951 512N329V02